statement

 

Työskentelen käsitetaiteen hengessä & yhteisötaiteellisella twistillä. Monet työt liikkuvat koeasetelman, tutkimuksen tai arkistoinnin tuntumassa.

Kohteena on usein taustalla tapahtuvat asiat. Se katve, johon ei varsinaisesti kiinnitetä huomiota. Tai  viestit, jotka ovat hautautuneet toistoon ja itsestäänselvyyteen. Ehkä niissä on jokin särö, joka kiinnittää huomion.